czwartek, 25 sierpnia 2016

Burn the heretic, kill the mutant, purge the unclean.


Mutanty moim zdaniem to jedna z bardzo ważnych części Chaosu a jednak GW zdaje się zupełnie ją omijać. Oto parę mutantów zmontowanych z orków i tego co było pod ręką. Te blade wielkie mutanty to jedynie  zabawki w rękach mrocznych bóstw... Może to i dobrze że GW wciąż pozostawia nam trochę miejsca na kreatywność.

Mutants in my opinion, is one of the most important parts of Chaos and yet GW seemscompletely avoid it . Here are a few mutants assembled with orcs and what was at hand.The pale huge mutants are only a toy in the hands of the dark gods ... Maybe it's goodthat GW still leaves us little room for creativity
 


niedziela, 21 sierpnia 2016

Iron within iron without

At the begining

I never thought that I will start a blog, it always seemed strange to me. On the advice of a friend I decided to break the ice, I'm going to insert pictures of my miniatures of Warhammer and Bolt Action. There aren't masterfully painted but I hope that my work will be able to inspire someone. Probably the posts will be in Polish, English and German, it is a lot of work but at least I will Practice languages.

Na początek

Nigdy nie myślałem że założę bloga, zawsze wydawały mi się dziwne. Za radą znajomego postanowiłem się przełamać, zamierzam wstawiać zdjęcia moich figurek do Warhammera czy Bolt Action. Nie są mistrzowsko pomalowane ale mam nadzieje że moja praca będzie w stanie kogoś natchnąć czy zainspirować. Prawdopodobnie posty będą po polsku, angielsku i nieniecku, to sporo pracy ale przynajmniej poćwiczę języki.