poniedziałek, 19 września 2016

Like any hobby, also activities related to figures battle systems has many elements that make us great fun. In my case the first was to read Warhammer books. At first it was Gotrek and Felix and so began my fascination with the world of  Warhammer and it would seem that so much in the subject but this was just the beginning. I have to mention here that I really like RTS computer games and I grew up on games Warcraft, Starcraft, Command & Conquer and so one fine day I bought the game Dawn of War. I installed and calmly sat down to campaign at the beginning shyly but the farther I walked in this world the more I was excited. Playing DoW I had absolutely no knowledge of the Warhammer 40k. I think that DoW is absolutely game of all time, and to this day despite the development in the field of computer games has impressive graphics and game engine but above all gameplay. Another part of the Dawn of War II is a shadow of  first and announced DoW III with all Disney graphics awakens my frustration. Sorry but I think that as a general principle that a bad product replaces good, and so here it works.
Returning to the topic next step was Dan Abnett and " Gant Ghosts " and so today I read as much as possible in a series of Warhammer 40k and the Horus Heresy. Of course, due to the low popularity in Poland, no publisher can boast of systematic publishing books Warhammer but it is not so bad I encourage reading in the original, is always worthwhile to combine a hobby with learning English.
Then, of course, figurines, Space Wolves, I will not show photos because the painting are not "top-flight". Then Necrons etc. I started reading through Warhammer, playing computer games DoW, reading, Warhammer 40k, painting miniatures and now I added a photo. Sure it seems to you that there is nothing cool about photographing miniatures. You are wrong, some people photograph their cats, dogs, cars, motorcycles and I would like to photograph the figures but not so simple, table good light and the camera. Very cool is shooting figurines in another unconventional way, sometimes realistic sometimes funny. I encourage you to look at a few samples. I am very interested in your opinion and if you had a little bit of fun watching as I had making these pictures I ask for your comments, and above all, new ideas for photos.


                Jak każde hobby także i aktywności związane z systemami bitewnymi mają wiele elementów, które sprawiają nam wielką frajdę. W moim przypadku jako pierwsze było czytanie książek z gatunki Warhammer. Na pierwszy rzut poszedł Gotrek i Felix i tak zaczęła się moja fascynacja światem Warhammer i wydawałoby się że to tyle w temacie a to dopiero początek. Trzeba tutaj wspomnieć że bardzo lubię gry komputerowe z gatunku RTS i wychowałem się w zasadzie na grach Warcraft, Starcraft, Command&Concuer i tak pewnego pięknego dnia kupiłem grę Dawn of War. Zainstalowałem i spokojnie usiadłem do kampanii, na początku nieśmiało ale im dalej wchodziłem w ten świat tym bardziej byłem podekscytowany. Grając w DoW nie miałem absolutnie żadnej wiedzy na temat Warhammer 40k. Uważam, że DoW jest absolutnie grą wszech czasów i do dzisiaj mimo rozwoju w dziedzinie gier komputerowych robi wrażenie grafiką, silnikiem gry ale przede wszystkim grywalnością. Kolejna część Dawn of War II jest cieniem jedynki a zapowiadany DoW III z całą swoją Disney' owską grafiką budzi moją frustrację. Niestety ale uważam że tak jak w generalnej zasadzie że zły produkt zastępuje dobry tak i tu się to sprawdza.
Wracając do tematu kolejnym krokiem był Dan Abnett i "Duchy Ganta" i tak do dzisiaj czytam ile się da w serii Warhammer 40k i Horus Heresy. Oczywiście ze względu na małą popularność w Polsce żaden wydawca nie może pochwalić się systematycznym wydawaniem książek Warhammer ale może to i dobrze bo zachęcam do czytania w oryginale, zawsze warto połączyć hobby z nauką języka angielskiego.

Potem oczywiście figurki, Kosmiczne Wilki, nie dam tutaj fotki bo nie są najwyższych lotów. Potem Nekroni itd. Zacząłem od czytania poprzez Warhammer, grania w gry komputerowe DoW, czytania Warhammer 40k, malowania figurek a obecnie dorzuciłem fotografię. Pewnie wydaje się wam że nie ma nic fajnego w fotografowaniu figurek. Mylicie się, niektórzy fotografują swoje koty, psy, samochody, motocykle a ja chciałbym fotografować figurki ale nie tak prosto, stół dobre światło i aparat. Bardzo fajne jest robienie zdjęć figurkom w inny niekonwencjonalny sposób, czasem realistyczny czasem zabawny. Zachęcam do obejrzenia paru próbek. Bardzo mnie interesuje wasze zdanie i jeśli mieliście choć trochę zabawy oglądając jak ja miałem robiąc te zdjęcia to proszę o wasze uwagi, komentarze a ponad wszystko pomysły na kolejne fotki.  
     
  Stare kroniki Astra Militarum
Old Astra Militarum records

I oryginał do porównania
Ambush. 1 komentarz:

  1. Gwardia Imperialna a nie jakieś Astra kurde coś tam...
    Bardzo fajnie te fotki wyszły :)
    http://4.bp.blogspot.com/-8___oLJSeBw/VOn5v8eIJrI/AAAAAAAADK0/z2uxqjt8ZTQ/s1600/Gen%2BEastwood.jpg

    OdpowiedzUsuń